Susitikimas dėl psichosocialinio klimato gerinimo plano peržiūros

  2021 metų gegužės 14 dieną įvyko susitkimas dėl „Psichosocialinio klimato ir psichologinės (emocinės) gerovės sveikatos priežiūros sistemoje gerinimo 2020–2022 metų veiksmų plano“ peržiūros. Šioje Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotoje darbo 2019 – 2020 metais ir šiandienos susitikime dalyvavo bei prisidėjo ruošiant planą Lietuvos priklausomybės instituto (LPLI) valdybos pirmininkas, gydytojas psichiatras Jonas Fugalis. Siekta peržiūrėti veiksmų planą bei atkreipti dėmesį į tai, ką būtų galima patobulinti. 

  Pasidžiaugta, kad plane atsispindi individo lygmenyje planuojamos priemonės, kurios buvo akcentuotos: 

  • 1.2.2. Stiprinti asmens sveikatos priežiūros specialistų socialines emocines kompetencijas nustatant, kad dalyvavimas tokiose veiklose būtų privaloma asmens sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo dalis. 
  • 1.3.1. Rekomenduoti aukštosioms mokykloms atnaujinti sveikatos priežiūros studijų programas, daugiau dėmesio skiriant psichikos sveikatos raštingumui, socialinėmsemocinėms kompetencijoms, etikos aspektų integravimui į klinikinę praktiką, ir kt. 
  • 2.1.1. Skatinti savitarpio paramos (Balinto) grupių organizavimą asmens sveikatos priežiūros specialistams.
  • 2.1.2. Plėtoti psichologinės pagalbos prieinamumą asmens sveikatos priežiūros specialistams.

 

  Jonas Fugalis akcentavo, kad taip pat svarbu būtų stiprinti organizacijų kultūrą. Valdybos pirmininko nuomone yra mokslu grįstų organizacijų pokyčių įrankių, kurie galėtų būti naudingi, siekiant gerinti psichoemocinį klimatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose bei siekti gerųjų pokyčių. 

Su planu galite susipažinti čia