LPLI įgyvendino Vilniaus miesto savivaldybės finansuojama projektą Nepriklausau.lt

Lietuvos priklausomybės ligų institutas (LPLI) 2020 metais vykdė Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų  projektą Nepriklausau.lt pagal priemonę priklausomybių nuo socialinių tinklų prevencija. 

Priemonės tikslas – paauglius ir jaunimą (nuo 11 iki 24 metų) psichoedukuoti jiems suprantama forma apie probleminio naudojimosi socialiniais tinklais principus, priklausomybės susiformavimo priežastis, rizikos veiksnius, grėsmes ir padarinius, prevencijos, saugaus naudojimosi internetu principus, kvalifikuoto gydymo galimybes. 

Vykdant priemonę buvo sukurta http://nepriklausau.lt svetainė, kurioje buvo talpinami straipsniai apie įvairias priklausomybės ligas, kurios  apibūdinamos ne specialistui suprantama forma. Temos apėmė priklausomybę nuo interneto ar lošimų bei chemines (haliucinogeninių grybų ar alkoholio) priklausomybes. Svetainė susilaukė dėmesio šalies lygmeniu, bei jos nuoroda buvo patalpinta LR SAM puslapyje Pagalbasau.lt

Nepriklausau.lt bei Alfa.lt Facebook kanaluose buvo viešiniami nuotoliniai seminarai paaugliams ir jaunimui, kuriuose – specialistų paruošta psichoedukacinė informacija paaugliams ir jaunimui apie priklausomybę nuo socialinių tinklų. Seminarus moderavo gydytojas psichiatras Jonas Fugalis. Kartu su Jonu seminaruose dalyvavo: 

  • gydytojas psichiatras – psichoterapeutas Raimundas Alekna.
  • gydytoja vaikų, paaulgių ir suaugusių psichiatrė – psichoterapeutė Ieva Viltrakytė.
  • radijo laidų vedėjas Tomas Lukaševičius.

Taip pat buvo sukurti animuoti video su Jonu Nainiu, kurie siekė atkreipti dėmesį į naudojimosi socialiniais tinklais problematiką.

Seminarai buvo peržiūrėti >22 500 kartų. Visus video ir seminarus galima rasti čia

Taip pat gydytojas psichiatras Jonas Fugalis vedė tris gyvus seminarus Mykolo Biržiškos gimnazijos moksleiviams. Prieš ir po seminarą buvo vertinamos gimnazistų žinios apie priklausomybę nuo socialinių tinklų, atliekant testą, sudarytą iš 20 klausimų.  Po seminaro moksleiviai reikšmingai geriau atsakė į 16 iš 20 klausimų.

Projekto rezultatai:

  1. Vertinama, kad ženkliai pagerėjo dalyvavusių seminaruose gimnazistų žinios apie priklausomybę nuo interneto ir socialinių tinklų. 
  2. Vertinama, kad buvo atkreiptas dėmesys į priklausomybę nuo socialinių tinklų. 
  3. Vertinama, kad klausytojai ne tik padidino kiekybinį, bet ir kokybinį savo supratimą apie priklausomybę nuo socialinių tinklų ir interneto, kadangi seminarų metu aptartos tokios temos, kaip ,,FOMO”, ,,Public Shaming”, ,,Selfitis” ir kitos. 
  1. Priemonės finansavimo šaltiniai

 

Lėšų šaltinis Skirtos lėšos, Eur Panaudotos lėšos, Eur
Savivaldybės biudžeto lėšos 10000 10000
Kiti šaltiniai 

(VšĮ Sveikatos metai (steigėjas))

4900 4900