Kvietimas į virtualius seminarus apie priklausomybę nuo socialinių tinklų

  Mokslininkai teigia, kad pernelyg dažnas naudojimasis naujosiomis technologijomis ir ypač socialiniais tinklais gali sukelti priklausomybę, ypač jauniems žmonėms – su tuo ryškiai susijęs mažas pasitikėjimas savimi. Probleminis interneto naudojimas stipriai auga ir yra susijęs su sumažėjusiu paauglių fiziniu aktyvumu ir kitomis įvairiomis problemomis: įsitraukimo į realų socialinį gyvenimą mažėjimas, mokymosi pasiekimų smukimas, santykių užmezgimo ir palaikymo problemos. Kai kurie tyrėjai pastebi ryšį tarp naudojimosi socialiniais tinklais ir probleminio lošimo, bei žalingo alkoholio vartojimo.

Priklausomybė nuo socialinių pasireiškia klasikiniais požymiais: 

  • nuotaikos svyravimas; 
  • perdėtas įsitraukimas į šią veiklą; 
  • padažnėjęs naudojimasis socialiniais tinklais; 
  • nemalonių emocijų potyriai, kai nesinaudojama socialiniais tinklais; 
  • tarpasmeninės problemos; 
  • po laiko tarpo neprisėdant prie interneto sekantis intensyvus naudojimasis socialiniais tinklais;

  Pagrindiniai prevencijos principai, kuriuos galima atrasti moksliniuose tyrimuose – tikslinės grupės psichoedukacija, klaidingų įsitikinimų griovimas, pagalba reguliuojant emocijas, ypatingą dėmesį skiriant info sklaidai skaitmeninėmis bei audiovizualinėmis priemonėmis ir skaitmeniniams seminarams. 

  Lietuvos priklausomybės ligų institutas įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą, priemonėje – priklausomybių nuo socialinių tinklų prevencija. Priemonės pavadinimas ir internetinis adresas – nepriklausau.lt. Gydytojas psichiatras Jonas Fugalis ves 8 60 minučių trukmės vaizdo seminarus Facebook platformoje. Jų metų paaugliams ir jaunimui bus pateikta informacija suprantama forma apie probleminio naudojimosi socialiniais tinklais principus, priklausomybės susiformavimo priežastis, rizikos veiksnius, grėsmes ir padarinius.   

 Seminarai – su atgaliniu ryšiu, kuomet žiūrintys gali užduoti lektoriui klausimus, gauti į juos atsakymus, būti nukreipti specializuotai pagalbai. Klausytojai prieš seminarą užpildys Bergeno priklausomybės nuo socialinių tinklų skalę, prieš ir po seminaro užpildys instituto sudarytą 20 testinių klausimų anketą, kuri leis įvertinti seminaro efektyvumą ir klausančiųjų progresą šioje srityje. 

  Pirmojo seminaro data 2020 gegužės 21, 13 valanda. Nuorodą į seminarą https://www.facebook.com/Alfa.lt/posts/10157080090972385