Įvyko pirmieji probleminio mokymo mokymai Lietuvos priklausomybės ligų instituto lektoriams

Šių metų balandžio 9 dieną įvyko Lietuvos Sveikatos universiteto (LSMU) ekspertų surengti 8 akademinių valandų trukmės probleminio mokymo mokymai Lietuvos priklausomybės ligų instituto (LPLI) lektoriams. Šių mokymų metu LPLI lektoriams buvo  suteikta informacija reikalinga parengti ir pravesti seminarus pasilinksminimo vietų darbuotojams apie saugų naktinį gyvenimą.

Mokymų metu buvo analizuojamas, McMaster’io universitete (Kanada) išvystytas ir šiuo metu sėkmingai taikomas LSMU medicinos fakultete, probleminio mokymo metodas arba pedagogikos būdas, skatinantis nepriklausomą mokymąsi ir suteikiantis studentams, šiuo atveju lektoriams, praktinių įgūdžių spręsti painias situacijas bei patiems apibrėžti savo žinių spragas konkrečios problemos kontekste.

Mokymų metu buvo pabrėžiama, kad probleminiam mokymui būdinga studentų ir dėstytojo sąveika, pasižyminti sisteminga savarankiška pažintine veikla – naujų žinių ir veiklos būdų įsisavinimu sprendžiant praktines problemas. Toks mokymų metu taikytas metodas LPLI lektoriams suteikia galimybę įgytas žinias efektyviai pritaikyti vedant seminarus bei skatinti studentus ar pasilinksminimo vietų darbuotojus įsitraukti į saugaus naktinio gyvenimo kūrimą.

Įvykusių mokymų metu LPLI lektoriams buvo išaiškinti probleminio mokymosi bei tradicinio mokymosi skirtumai bei principai, tokie kaip:

  • Problema veikia kaip stimulas mokytis;
  • Tai ugdomasis metodas, o ne izoliuota instrukcinė technika;
  • Tai į studentą orientuotas metodas;

Taip pat aptarti probleminiam mokymui (-si) didelį poveikį turintys kriterijai:

  1. Aktyvus informacijos apdorojimas;
  2. Ankstesnių žinių aktyvinimas.
  3. Reikšmingas turinys.
  4. Žinių organizavimo bei tobulinimo galimybės.

Mokymai vyko įgyvendinant Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamo projekto „Žvilgsnis į priklausomybės ligas“ veiklas. Šio projekto tikslas – sumažinti su naktiniu gyvenimu susijusios rizikingos elgsenos socialinę kainą bei žalą, sumažinant nelaimingų atsitikimų, susižeidimų, smurto ir sveikatos sutrikimų skaičių. Projektą įgyvendina Lietuvos priklausomybės ligų institutas kartu su Jaunųjų psichiatrų asociacija.