Mūsų
misija

 • šviesti visuomenę visais klausimais, susijusiais su priklausomybės ligomis;
 • tirti veiksnius, susijusius su priklausomybės ligų epidemiologija, prevencija, pasekmėmis;
 • dalyvauti formuojant Lietuvos priklausomybių medicinos politiką valstybės ir savivaldybių lygmenyse;

Mūsų veiklos sritys

 • vykdyti mokslinius tyrimus, priklausomybių ligų srityje, bendradarbiaujant su valdžios, verslo, visuomenės atstovais, švietimo ir ugdymo institucijomis
 • organizuoti mokslinius renginius, konferencijas, seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, skirtus apžvelgti priklausomybių medicinos klinikinės praktikos gaires, mokslo naujoves;
 • skatinti priklausomybės ligų prevencijos principų įgyvendinimą, vadovaujantis įrodymais grįstos medicinos rekomendacijomis bei šiuolaikine klinikine praktika;
 • stebėti ir vertinti prieinamas paslaugas priklausomybių medicinos ir gretimuose sektoriuose (švietimo, socialinės apsaugos ir kituose);
 • stebėti ir analizuoti priklausomybių srities įstatyminę bazę bei teikti pasiūlymus dėl įstatymų projektų sveikatos apsaugos ministerijai ir pavaldžioms institucijoms bei kitoms susijusioms institucijoms priklausomybių medicinos klausimais;
 • skleisti priklausomybių srities mokslo žinias (prevenciją, diagnostikos, gydymosi galimybes) visuomenei jai suprantama forma, organizuojant viešas paskaitas, mokymus, rengiant informacinę medžiagą, rašant straipsnius, vertinimus;
 • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis, siekiant teigiamų pokyčių priklausomybių medicinos srityje;
 • leisti mokslinę ir šviečiamąją literatūrą priklausomybių medicinos srityje;
 • kurti metodologines priemones specialistams, dirbantiems priklausomybių medicinos bei susijusiose srityse (kitos medicinos sritys, socialinis darbas, švietimas);
 • mažinti asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų, stigmatizavimą;

Ekspertai

Oleg Mackevič

Psichologas, lošimų priežiūros tarnybos prie FM vyriausiasis specialistas

Raimundas Alekna

Gydytojas psichiatras – psichoterapeutas, Ąžuolyno klinikos direktorius

Prof. dr. laima bulotaitė

Vilniaus universitetas, Psichologijos institutas

Dr. Robertas Badaras

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Toksikologijos centro vadovas, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos valdybos narys

Lietuvos priklausomybės ligų institutas

Nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2019 metais

Steigėjai:

Kontaktai

Lietuvos priklausomybės ligų institutas

Paupio g. 40B, Ruklos k., Jonavos r. sav. 

Tel. +37065454270

El. p. info@lpli.lt